Stell rosene dine


Pass godt på hagens dronning

"Hagens dronning" skal - for å leve opp til sitt navn - pleies med omtanke. Gi rosene riktig jordsmonn, plassering og næring; og deretter pleie som sikrer at de alltid er frodige og fri for skadedyr og sykdommer.

Mer om rosene dine

Visse planter stiller helt spesielle krav til jorden. Rhododendron, lyng, hageblåbær og asalea er blant de plantene vi betegner som surjordsplanter. De får ikke de rette utviklingsbetingelsene i vår vanlige hagejord.

Les mer

Spørsmål og svar om roser

  • Hvordan ser jeg at bladverket er angrepet? +

    Bladene henger, noen greiner blir tørre og ser døende ut. Om du tar i en ung stamme eller stilk, så merker du at de er uvanlig lette å bøye. Et skadedyr har trolig spist opp, gnagd på eller gjort annen skade på røttene.

  • Hvordan unngår man spredning av sykdommer? +

    Kontroller regelmessig plantene og rens bort angrepne deler (selv om du ikke vet hvilken sykdom det dreier seg om). Ta bort alle døde deler av trær, busker og roser. Ta om mulig bort alt som er angrepet, på frukttrær og roser. Brenn dødt tre om du har mulighet til det. Desinfiser beskjæringsverktøy regelmessig. Unngå monokultur, dvs. å dyrke vekster av samme art, eller variant, på store områder. Desto mer man veksler og blander arter, desto vanskeligere er det for en parasitt å få feste.

  • Når skal jeg plante blomster? +

    Tidspunkt for utplanting av blomster kan variere mye avhengig av hvilken type blomster det handler om. Planting av stauder (dvs. blomster som lever flere år i strekk i hagen) og slike som blomstrer flere ganger i løpet av en sesong, gjøres på sensommeren. Tidlig om høsten for de som blomstrer om våren. Tidlig vår for dem som blomstrer om sommeren og høsten. Ettårige blomster, dvs. de som bare blomstrer fra mai måned, plantes etter siste frosten. Bienner (blomster som plantes det ene året og blomstrer året etter) plantes i september og oktober.