Natria


Økologisk i hagen

Å dyrke så økologisk som mulig, er de fleste hobbydyrkeres mål. Nå er det enda lettere å dyrke selv, med omtanke for alt som lever. Den naturlige gjødselen fra Natria er tillatt brukt i økologisk dyrking i henhold til Debios økologiforskrift.

Slik virker Natria

  1. Natria tas opp av jordens mikroorganismer og forbedrer jordens kvalitet og næringsinnhold.
  2. Røttene tar opp næringen via jorden, i den mengde som planten trenger for å trives.
  3. All næring fra Natria tas opp av jord og planter. Ikke noe unødig overskudd/spill går ned i grunnvannet eller forårsaker annen negativ miljøpåvirkning.
  4. Med Natria er det ingen risiko for overgjødsling. Alle næringsstoffer tas natur opp av jord og planter. 
  5. Natria er helt ufarlig ved hudkontakt, både for barn og husdyr.

 Se film for Natria