• Rosentriebbohrer1
  • Rosentriebbohrer2

Roseskuddveps (Ardis brunniventris)


De gulbrune, brunhodede 10-12 mm lange larvene lever i margen på nye skudd som blir svarte og visner. 

Larvene overvintrer i en kokong i jorden. Det fullt utviklede svarte insektet klekkes først året etter. Det blir 6 mm langt, svart og med to par vinger med tydelige årer.

Knip av skudd som begynner å forfalle, eller bruk et systemisk insektmiddel som Calypso. Dette kan også brukes forebyggende.

Bayer Garden har ingen løsning akkurat nå

På nåværnde tidspunkt har vi dessverre ingen produkter som kan hjelpe deg med dette problemet.
>> Andre problemer i hagen? Finn løsningen i vår plantedoktor