• unkraeuter_01

Ugressbekjempelse


Ugress i hageganger, terrasser og steder med treaktige planter er et tilbakevendende problem. Det gir et uflidd inntrykk, og frøene er ofte årsaken til at ugress etablerer seg over hele hagen. Mye ugress gir store langsiktige skader på steinheller og terrasser. Ugressbekjempelse med Keeper Mot Ugress tilbyr optimal hjelp. Det virksomme stoffet blir tatt opp av de grønne plantedelene og fordeler seg med saftstrømmen ned i røttene. Hele planten dør. Produktet har ingen virkning på jorden og nedbrytes raskt. Keeper Mot Ugress kan brukes fra vår til høst. Den optimale temperatur ligger mellom 15 og 25°C. Ved behandling av ugress, må man ikke få sprøytevæske på planter som ønskes bevart. Bruk sprøyteavskjerming hvis nødvendig.

Til bekjempelse av ugress, mose og alger på grus, hellebelagte åpne arealer, innkjørsler samt under trær, busker og hekker, er Natria Ugressrent det beste middelet å bruke. Det virker hurtig og gir ikke flekker på heller, skifer o.l.

Anbefalte produkter