Baythion® D mot maur strøpulver


Mot maur, saksedyr, skrukketroll og sølvkre. Insektene får middelet på seg ved kontakt med behandlede området og tar det med seg tilbake til reiret. Virker raskt og lenge.

Fordeler

• Allsidig maurmiddel til utstrøing
• Mot maur, saksedyr, skrukketroll og sølvkre
• Rask virkning

Råd om bruk

Strø pulveret der maur ferdes eller i og ved reiret/tua. Løft gjerne opp steiner og lignende.
Mot skrukketroll, saksedyr og sølvkre: Strø pulveret der dyrene oppholder seg, f.eks. rundt vann- og avløpsrør, i sprekker under oppvaskbenker, gulvlister o.l.

Forsiktighetsregler

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Registreringsinformasjon

Registreringsnavn: Baythion D Mot maur strøpulver