Baythion® Quick strø- og vannemiddel 500 gram


Granulert hurtigvirkende kontaktmiddel mot alle maurarter - også stokkmaur. Strøs eller vannes ut der maurene ferdes.

500 gram rekker til 50 m2.

Fordeler

• Hurtigvirkende
• Granulat – støver ikke
• Inneholder Bitrex – sikker for barn og husdyr

Råd om bruk

Strøs eller vannes ut der maurene ferdes. Gjenta om nødvendig etter 2-3 uker. Ved behandling av trematerialer mot stokkmaur blandes det med whitespirit i stedet for vann, da det vil trenge inn i det behandlede treverket.

Forsiktighetsregler

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Registreringsinformasjon

Registreringsnavn: Baythion Quick strø- og vannemiddel