Keeper® L konsentrat mot ugress


Eneste ugressmiddel med langtidseffekt. Består av 2 aktive stoffer: Glyfosat som bekjemper alt ugress helt ned i roten, og diflufenikan som hindrer alle nye ugressfrø å spire i 4 måneder. Spesielt velegnet til hageganger, gårdsplasser og andre udyrkede arealer som man vil holde fri fra ugress hele sesongen med bare 1 behandling.

Barn og husdyr kan leke på de behandlede flater når middelet er tørket. 

200 ml rekker til 645 m2

Fordeler

  • Hindrer ugress å spire 3-4 måneder
  • Spesielt velegnet til hageganger, gårdsplasser og andre udyrkede arealer som man vil holde fri fra ugress hele sesongen.

Råd om bruk

For å oppnå langtidsvirkning er det viktig at jorden er fuktig. Hvis det svært tørt, vil en lett vanning forbedre langtidseffekten. Jorden må ikke bearbeides med hakke eller rive etter behandling, da den ugress-hindrende "filmen" på jordoverflaten ødelegges.

Sprøyt etter doseringsanvisningen. Vær forsiktig så du ikke sprøyter på planter som du ikke ønsker å bekjempe. Må ikke brukes på plenen, hvis du vil bevare gresset!

Barn og husdyr kan ferdes på behandlede områder når middelet er tørket.

Middelet skal bare brukes en gang per sesong.

15 ml i 5 liter vand til 50 m².

Forsiktighetsregler

Bruk plantevernmidler med forsiktighet. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Registreringsinformasjon

Registreringsnavn: Keeper L langtidsvirkende konsentrat mot ugress