Natria® Ugressrent spray


Til bekjempelse av ugress, mose og alger på grus, hellebelagte åpne arealer, innkjørsler, gjengrodde arealer samt under frukttrær, busker og hekker.

Virker etter 3 timer. 1 liter rekker til 10 m2.

Fordeler

  • Hurtigvirkende mot ugress.
  • Bekjemper mose, levermose og alger.
  • Gir ikke flekker på heller, skifer, grus o.l.

Forsiktighetsregler

Bruk plantevernmidler med forsiktighet. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Registreringsinformasjon

Registreringsnavn: Natria Ugressrent