Natria® insektspray


Natria insektspray er effektiv mot bladlus, skjoldlus, sitkagranlus, ullus, mellus, trips og sikader i kjernefrukt, steinfrukt og prydplanter. Effektiv også mot larver og egg. Kun 4 dagers behandlingsfrist i spiselige vekster.

Fordeler

  • Effektiv mot sugende insekter samt larver og egg
  • Kontaktvirkning
  • Kan brukes innendør og utendørs

Råd om bruk

Bruk ved begynnende angrep, f.eks. ved synlige skadedyr. Spray tidlig om morgenen eller om kvelden, da effekten er best ved lavere temperaturer. Optimal virkning får man ved å spraye planten grundig, også undersiden av bladene, til den er helt dråpevåt.

Forsiktighetsregler

Bruk plantevernmidler med forsiktighet. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Registreringsinformasjon

Registreringsnavn: Natria insektspray

Registreringsnummer: 2012.13.14