Trim® Mosefjerner 8,75kg


Bekjemper mose og gjødsler samtidig. Hurtigvirkende nitrogen gir rask grønnere og kraftige plen. Mikrogranulat - enkelt å spre og mindre støv. 

8,75 kg rekker til 250 m2.

Fordeler

  • Unik - bekjemper mose og gjødsler samtidig
  • Stimulerer gressets vekst
  • Enkel å spre uten støv

Råd om bruk

Kan brukes hele vekstsesongen. Best virkning tidlig om våren og sensommeren.
Merk: Gir misfarging på heller, skifer, grus o.l.

Forsiktighetsregler

Bruk plantevernmidler med forsiktighet. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.