• Spinnmilbe1
  • Spinnmilbe2
  • Spinnmilbe3

Spinnmidd (div. arter)


Bladene blir ved angrep av spinnmidd hvit-gule på oversiden. På undersiden og i bladfestet kan man se et fint nett der også spinnet befinner seg. Bladene skrumper inn og faller av.

Den vanligste spinnmidden er som utvokst ca 0,5 mm lang. Fargen er hvit-gul, grønn eller rød. Formeringen skjer gjennom egg som blir lagt på undersiden av bladene. Dyrene formerer seg raskt i tørt og varmt vær, slik at det kan opptre 10 generasjoner i løpet av et år. De nyklekkede larvene søker beskyttelse i de nyutviklede bladene som de også senere opptar næring fra.

Anbefalte produkter